Minst 3 000 personer.

Det är den senaste dödssiffran efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

Det har inträffat ett flertal jordbävningar runtom i världen under 2000- och 2010-talet.

Vi minns bland annat jordbävningen i Haiti 2010 som krävde 316 000 människoliv.

By admin