Svenska Dagbladet har tillsammans med AI-företaget Modulai analyserat ”Alex & Sigges podcast.”

Med underlaget 696 timmar ljud och 5,2 miljoner ord är analysen tydlig: Alex och Sigge har blivit argare med åren.

By admin