Kammaråklagare Eva Lotta Swahn vill att den uppmärksammade så kallade snippadomen överklagas till Högsta domstolen. Hon har tagit ett första steg och lämnat in en begäran hos utvecklingscentrum vid Åklagarmyndigheten.

By admin