Skåne och Halland är de enda länen i Sverige med positivt flyttnetto år efter år på 2000-talet. 

Detta enligt helt ny statistik från SCB. 

– Stockholm bör lyssna mer på Skåne. Det är här folk uppenbarligen vill bo och verka, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne. 

By admin