Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska Kraftnäts ansökan om elstödet till företag.

När stödet kan betalas ut är dock inte klart.

By admin