Europas största fynd av sällsynta jordartsmetaller har gjorts i Kiruna.

En steg mot att göra Europa mindre beroende av Kina, menar geologen Erik Jonsson.

By admin