Inflationen sjunker tillbaka 2023, enligt vice riksbankschefen Anna Bremans bedömning.

– Trenden, när vi tittar på mer underliggande inflation, där kommer vi börja se en nedgång i början av nästa år, säger hon i ”Ekonomibyrån” i SVT.

By admin