Sveriges säkerhetsläge kan försämras om Finland går före in i Nato. Sverige riskerar bli ”den svaga länken”, säger krigsvetaren Magnus Christiansson.

– Vi vet att Putinregimen dras till svagheter och sprickor i ett motstånd.

Men experterna är oense om faran.

By admin