Spridningen av covid-19 kan öka under hösten.

Enligt två av myndighetens tre nya scenarier kan det komma nya mer smittsamma mutationer som tar över.

– Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver det finnas en beredskap för ett ökat vårdbehov, säger enhetschef Lisa Brouwers i ett uttalande.

By admin