Flera tennisbanor runtom i Göteborgs välbärgade kvarter drivs av privata föreningar som tar ut avgift eller på andra sätt hindrar allmänheten från att vistas där.

Detta trots att banorna ligger på allmän plats.

Nu utreds tennisbanorna, efter att det inkommit klagomål till kommunen.

By admin