Polischefen Mats Löfving har ändrat sin version av när han inledde en privat relation med en facklig företrädare.

Nu säger han, enligt Polistidningen, att relationen inleddes en månad efter det att kvinnan lämnat sina fackliga uppdrag – och därmed skulle det inte handla om jäv, vilket Löfving utreds för.

– Ja, det var så det blev, svarar han när Polistidningen frågar om denna lämpliga ”tajmning”.

By admin