Virusinfektioner drabbar inte bara människor, utan reningsverk också. 

Nu har forskare upptäckt att avloppsreningsverk med mycket virusinfektioner släpper ut mer. 

Men det är ingen fara för människor, skriver Chalmers tekniska högskola i ett pressmeddelande. 

By admin