Försvarets materielverk (FMV) har skrivit kontrakt med det italienska försvarsbolaget OMP om mobila elverk som bland annat ska användas till belysning och värme för rörliga grupperingar i fält.

By admin