Ett Nato med Finland som ny medlem men med Sverige kvar i förrummet till försvarsalliansen – ett svenskt militärt skräckscenario. 

Ett scenario som anses osannolikt, men alls inte längre uteslutet så länge Turkiet visar kalla handen mot Sverige.

För Sverige skulle det betyda att hela upplägget med Nato i planeringen riskerar att falla samman som ett korthus.

I dokument varnar Försvarsmakten för att Sverige kan hamna i en farlig situation om bara Finland kommer med i försvarsalliansen.

By admin