Categories
Uncategorized

Friskola hotas med halv miljon kronor i vite

Skolinspektionen har gett Thoren business school Solna ett vitesföreläggande på en halv miljon kronor.

Orsaken: allvarliga brister i undervisning och betygssättning.