Sebastian Jobe är dömd till lagens strängaste straff för sin inblandning i gängmordet i Gamlestan. 

Nu varnas gängledaren för att ha genomfört en brutal misshandel inne på anstalten – bara veckor efter att han placerats på säkerhetsavdelning. 

Trots att händelsen filmats nekar Jobe till all inblandning.

By admin