Categories
Uncategorized

Göteborg slopar avgiften för kvinnor som flytt våld

65-åriga Vanja tvingades lämna ett skyddat boende i Göteborg eftersom hon inte hade råd att bo kvar. Nu har kommunstyrelsen i staden bestämt sig för att slopa egenavgifterna för de kvinnor som på grund av våld i hemmet tvingas fly.

– Det kommer rädda liv! Det kommer att göra att våldsutsatta kvinnor slipper tveka över om de har ”råd” att vara brottsoffer, säger Vanja när hon tar del av beslutet.