65-åriga Vanja tvingades lämna ett skyddat boende i Göteborg eftersom hon inte hade råd att bo kvar. Nu har kommunstyrelsen i staden bestämt sig för att slopa egenavgifterna för de kvinnor som på grund av våld i hemmet tvingas fly.

– Det kommer rädda liv! Det kommer att göra att våldsutsatta kvinnor slipper tveka över om de har ”råd” att vara brottsoffer, säger Vanja när hon tar del av beslutet.

By admin