Grebbestadsostron sällar sig till samma skara som Kalixlöjrom och Wrångebäcksost – och får EU-skydd. 

EU-kommissionen har beslutat om så kallad skyddad ursprungsbeteckning.

By admin