Inspektionen för strategiska produkter, ISP, stoppade all svensk krigsmaterielexport till Turkiet efter landets invasion av norra Syrien 2019.

Men en återupptagen svensk krigsmaterielexport ingår i Ankaras kravlista för att släppa in Sverige i Nato – och nyligen beviljade ISP ett nytt tillstånd.

När president Erdoğan nu åter låter bomba norra Syrien meddelar myndigheten att man följer händelseutvecklingen men att Sveriges Natoansökan ”i hög grad” stärker skälen för att tillåta export.

By admin