Den katastrofmedicinska beredskapen i Sveriges regioner är inte tillräckligt bra, slår Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fast i en ny rapport.

Brist på vårdplatser, dåligt uppdaterade beredskapsplaner och en utbildningsskuld gör att förmågan för att hantera kris eller krig inte räcker till.

By admin