Hur kan kvinnorna i Iran visa mer prov på ryggrad, mod och solidaritet än världens ledande politiker? Varför är det, i proportion till vad de går igenom, så tyst om de den dödliga kamp som förs? Det frågar sig skådespelaren Roshi Hoss. 

”Vi behöver hjälp. Men jag känner inte att ni brinner med mig”, skriver hon.

By admin