Den kontroversiella jakten på ”tama” änder kan komma att förbjudas i Malmö. 

Kommunen har begärt in redogörelse av viltvårdsföreningen som uppges sätta ut tama änder vid ett vattendrag i utkanten av Malmö. 

– Vi har svårt att utifrån den information vi har i dag se att utsättningen av änder skulle innefattas av begreppet viltvård på denna plats, skriver Susanne Dagnekvist, enhetschef på markavtalsenheten på Fastighets- och gatukontoret. 

By admin