Riksbanken vill inte att regeringen kompenserar hushållen för mycket för de högre priserna.

Samtidigt uppger nu Konjunkturinstitutet att det vore ”önskvärt” med besked om ett eventuellt elprisstöd ”så snart som möjligt”.

By admin