Grundvattennivåerna är på många håll i Sverige lägre än normalt för årstiden.

Lite sommarregn löser inte problemet.

Nu inför kommun efter kommun bevattningsförbud för att säkra tillgången på dricksvatten.

By admin