En man har omkommiti en drunkningsolycka utanför Linköping. 

Mannen rapporterades saknad av sitt sällskap vid Bergs slussar i Göta kanal. 

By admin