Categories
Uncategorized

Meddelandet på uråldriga kammen: ”Utrota lössen”

Ett meddelande från ett forntida folk har hittats – på en luskam.

Skriften är ett av de äldsta exemplen på en skriven fullständig mening från ett forntida folk. 

– Alla hade kammen i handen och ingen såg inskriften, säger Madeleine Mumcuoglu, arkeolog vid the Hebrew University of Jerusalem till the New York Times