Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att Cementas verksamhet på Gotland är mycket viktig för svensk infrastruktur. 

Beskedet kommer att få stor betydelse för bolagets framtid.

By admin