Energimyndigheten har tagit fram en krisplan som ska bidra till att hushållen använder mindre el.

Nu väntar man bara på ett regeringsbeslut, skriver Affärsvärlden. 

Syftet uppges vara att undvika att elkunder kopplas bort från elnätet i vinter.

By admin