Tusentals personer som bor nära översvämmade floder i Pakistan beordras att evakuera. 

Samtidigt har nära 1 000 personer omkommit i samband med årets monsunregn.

By admin