Categories
Uncategorized

Räntebesked från Fed: Höjer med 50 punkter

Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan med 50 punkter. 

Trots det faller Wall Street initialt på beskedet. 

Medianränteprognosen bland ledamöter höjs också.