Den svenska marinen har lyckats registrera provturen med en rysk ubåt på internationellt vatten i närheten av Gotland i Östersjön.

Ubåten hade i sin tur uppbackning av minst en rysk korvett.

Det är marinens egna bilder som Expressen i dag kan publicera.

Antalet ryska ubåtar i Sveriges närhet har ökat.

– Trots krig i Ukraina lyckas de både vidmakthålla och göra nyanskaffningar i ryska marinen, säger marinchefen Ewa Skoog Haslum.

By admin