Säkerhetsläget i Arktis är allvarligt.

Där finns ryska ubåtar med kapacitet att bära kärnvapen.

Där har Kreml också länge kartlagt maritim infrastruktur som är avgörande för flera länder.

– Det här nya säkerhetsläget har inte nått ända fram till oss mentalt, hur allvarliga hoten faktiskt är, säger Stefan Lundqvist, kommendörkapten och lärare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

By admin