Ryssland uppges inleda en ny offensiv i Ukraina.  

Enligt det brittiska försvarsministeriet har de vunnit mark de senaste dagarna.

Samtidigt gör oerfarna trupper stora misstag. 

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi beskriver vinsterna som ”oerhört marginella”. 

By admin