Sveriges stöd till Ukraina saknar motstycke i modern tid; 22 miljarder kronor och utbildning av tusentals ukrainska soldater. 

Expressen har sammanställt det militära stöd som Sverige ger till Ukraina. 

– Mitt intryck är att vi per capita ligger väldigt väl till och att vi har tagit ett stort ansvar, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

By admin