Vårfloden i Tornedalen har nu kulminerat.

De enorma vattenmängderna har orsakat översvämningar och på vissa håll nått rekordflöden, enligt SMHI.

Och de röda varningarna ligger fortfarande kvar.

By admin