Moderattoppen Christian Sonesson förespråkar ett flyktingstopp i Sverige. 

I stället kan han tänka sig att hjälpa flyktingar genom att från biståndsbudgeten betala länder i deras närområde för att stå för mottagandet.   

– De flesta partier är rätt så överens om att det finns en koppling mellan integrationsproblem och stor migrationsvolym och då är det orimligt att samtidigt fylla på med fler utomeuropeiska flyktingar, säger han. 

By admin