Stockholms Elbolag har använt otillbörlig marknadsföring vid sin telefonförsäljning. 

Därför förbjuder nu Patent- och marknadsdomstolen bolaget vid vite om 2 miljoner kronor att använda vissa försäljnings­metoder.

By admin