Ett stort räddningspådrag har skickats till en brand i SCA:s pelletsfabrik i Härnösand, där det brinner kraftigt ur en skorsten.

– Det är viss spridningsrisk, säger Micke Lundberg på räddningstjänsten.

By admin