Flera olyckor har inträffat under annandagen. 

Dagen brukar beskrivas som en av de mer trafikintensiva under hela året – och präglas just nu av såväl snöfall som plötslig ishalka på flera håll i landet.

Expressen direktrapporterar om trafikläget.

By admin