Smittspridningen av covid-19 ökar raskt. 

Ökningen syns framför allt inom hemtjänsten och på äldreboenden. 

Totalt vårdas 2 179 patienter med covid-19 – vilket är ett dystert årsrekord.

By admin