Språkförbistring och kunskapsluckor i västerländsk flygteknik har försenat utbildningen av ukrainska piloter i Danmark, rapporterar The New York Times.

By admin