Ryska militära enheter har börjat störa satellitnavigeringssystemet GPS vilket påverkar både flygtrafiken och sjöfarten.

Marinchefen Ewa Skoog Haslum, varnar nu för riskerna med de ryska störningsoperatonerna.

– Det kan leda till katastrofala följder med olyckor ute till sjöss, säger hon.

By admin